Đề Thi Lịch Sử Vào 10

Tài liệu Lịch Sử Lớp 9 – Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020, năm nay các bạn thi chuyển cấp có thi môn Lịch sử nữa nhé, dưới đây là tổng hợp các đề thi thử môn lịch sử mới nhất , tài liệu giúp các bạn nắm bắt được đề thi năm nay sẽ thi như thế nào nhé, mời các bạn tham khảo tài liệu này nhé.

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

pass giải nén file download là: giasuvina.com.vn

Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Fermat Education lần 1

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Fermat Education lần 3

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 001

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 002

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 003

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 004

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 005

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 006

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 007

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 008

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 009

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội Hồng Hà mã đề 010

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Hà Nội 

Download Đề thi thử vào 10 Lịch Sử năm 2019-2020 – Lần 2

 

Xem Đề thi và kiểm tra Lịch Sử Lớp 9

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu