ENGLISH for CHILDREN

Tài liệu – Little Genius Grammar for Primary A

Grammar Genius and Little Genius is a series of beautifully illustrated grammar reference and practice books, taking students from Beginner to Intermediate level. Students are slowly introduced to FCE and ECCE-style tasks throughout the course. Thanks to its thoroughly-researched syllabus, it can be used alongside any course book.

Grammar Genius and Little Genius contains:
• grammar presented through cartoon strips in simple, amusing contexts that motivate young learners.
• grammar structures taught in short, learner-friendly steps.
• detailed, clear and easy-to-follow reference sections.
• a wide variety of carefully graded practice exercises.
• writing and speaking tasks at the end of each unit.
• special ‘be a genius’ boxes with helpful tips.
• a separate Test Booklet to help teachers assess students’ progress.

Grammar GeniusLittle Genius là một sách ngữ pháp có hình ảnh minh họa rất đẹp phù hợp cho các học sinh từ mới bắt đầu học cho tới trình độ trung cấp. Người học sẽ được từ từ hướng dẫn đến những bài làm ở cấp độ B2- FCE.

Grammar GeniusLittle Genius bao gồm:

  • Ngữ pháp được dạy thông qua những chuyến đi hoạt hình trong những ngữ cảnh đơn giản và thú vị giúp kích thích cho các bạn nhỏ.
  • Cấu trúc ngữ pháp được dạy theo từng bước ngắn gọn và bình dị
  • Các phần bài tập được thiết kế rất chi tiết, rõ rang và dễ theo dõi
  • Bài tập thực hành đa dạng theo từng cấp độ
  • Có các test viết và nói sau mỗi bài học
  • Có những mánh đặc biệt giúp học sinh nhớ lâu
  • Cuốn Test Booklet tách rời với cuốn bài học giúp cho giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh

Click to see how to dowload

Little Genius Grammar for Primary A

Download little genius_grammar for primary A

Download little genius_grammar for primary A_Keys

 

Click to download Grammar Genius 1,2,3,4 and Little Genius A, B