CAE

Tài liệu luyện thi CAE – Grammar for CAE and Proficiency

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi CAE – Grammar for CAE and Proficiency, đây là bộ học ngữ pháp trình độ CAE và CPE do Cambridge xuất bản, tài liệu có đầy đủ audio và key cho các bạn tự học ở nhà cũng như ở trường luôn nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Tài liệu luyện thi CAE – Grammar for CAE and Proficiency

Download Grammar for CAE and Proficiency – Student book

Download Grammar for CAE and Proficiency – Student book CD1

Download Grammar for CAE and Proficiency – Student book CD2

 

Click to download grammar for advanced CAE – C1

Click to see how to download 

 

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters 2019 – Authentic Examination Papers 1-3 năm 2019

Xem Tài liệu luyện thi Movers 2019 – Movers:Authentic Examination Papers 1-3 2019

Xem Tài liệu luyện thi Flyers 2019 – Cambidge English for Flyers Authentic Examination Papers 1-3 – 2019

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu