CAE

Tài liệu luyện thi CAE – What Do You Think luyện speaking thi C1

Tài liệu luyện thi CAE – What Do You Think gồm 2 level được xuất bản bởi Korea, tài liệu giúp các bạn nói nhuần nhuyễn tiếng anh qua các 30 chủ đề bằng cách thảo luận với nhau, tài liệu rất có ích cho các bạn muốn tăng khả năng nói, thảo luận bằng tiếng anh nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Tài liệu luyện thi CAE – What Do You Think

Download What Do You Think 1

Download What Do You Think 2

 

Click to download all speaking books for advanced-C1

Click to see how to download

 

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters 2019 – Authentic Examination Papers 1-3 năm 2019

Xem Tài liệu luyện thi Movers 2019 – Movers:Authentic Examination Papers 1-3 2019

Xem Tài liệu luyện thi Flyers 2019 – Cambidge English for Flyers Authentic Examination Papers 1-3 – 2019

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-14

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu