ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-16-Academic & General

Gia sư Vina Xin chia sẻ tới các bạn bộ sách huyền thoại luyện thi Cambridge Practice Test for IELTS gồm 16 quyển dành cho bất kỳ ai đang chuẩn bị kỳ thi IELTS. Nội dung sách cung cấp đầy đủ kiến thức ngữ pháp , với những bài test mẫu theo form cực chuẩn của bài thi IELTS, đồng thời giúp bạn phát triển kỹ năng nghe nói đọc viết.

Luyện thi ielts với bộ sách này các bạn có một tài liệu phong phú để luyện tập với cấu trúc và độ khó của các bài test được cập nhật cũng với độ khó của bài thi ielts thật, file audio nghe rõ nhé và có đáp án giải thích rõ ràng

Gia sư vina xin chia sẻ trọn bộ Cambridge Practice Test for IELTS 1-14 quyển nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

 

 

 

 

Cambridge Practice Test for IELTS 1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 1 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 1 – CD

Cambridge Practice Test for IELTS 2

Download Cambridge Practice Test for IELTS 2 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 2 – CD

Cambridge Practice Test for IELTS 3

Download Cambridge Practice Test for IELTS 3 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 3 – CD 

Cambridge Practice Test for IELTS 4

Download Cambridge Practice Test for IELTS 4 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 4 – key

Download Cambridge Practice Test for IELTS 4 – CD

Cambridge Practice Test for IELTS 5

Download Cambridge Practice Test for IELTS 5 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 5 – CD1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 5 – CD2

Download Cambridge Practice Test for IELTS 5 – CD3

Download Cambridge Practice Test for IELTS 5 – CD4

Cambridge Practice Test for IELTS 6

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – test 1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – CD1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – test 2

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – CD2

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – test 3

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – CD3

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – test 4

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – CD4

Download Cambridge Practice Test for IELTS 6 – key

Cambridge Practice Test for IELTS 7

Download Cambridge Practice Test for IELTS 7 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 7 – CD1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 7 – CD2

Cambridge Practice Test for IELTS 8

Download Cambridge Practice Test for IELTS 8 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 8 – CD1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 8 – CD2

Cambridge Practice Test for IELTS 9

Download Cambridge Practice Test for IELTS 9 – book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 9 – CD1

Download Cambridge Practice Test for IELTS 9 – CD2

Download Cambridge Practice Test for IELTS 9 – CD3

Download Cambridge Practice Test for IELTS 9 – CD4

Cambridge Practice Test for IELTS 10

Download Cambridge Practice Test for IELTS 10- book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 10- CD

Cambridge Practice Test for IELTS 11

Download Cambridge Practice Test for IELTS 11- book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 11- CD

Cambridge Practice Test for IELTS 12

Download Cambridge Practice Test for IELTS 12- book 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 12- CD

Cambridge Practice Test for IELTS 13

Download Cambridge Practice Test for IELTS 13- book

Download Cambridge Practice Test for IELTS 13- CD

Cambridge Practice Test for IELTS 14 

Download Cambridge Practice Test for IELTS 14 book

Download Cambridge Practice Test for IELTS 14-CD

Cambridge Practice Test for IELTS 15 – academic

Download Cambridge Practice Test for IELTS 15 – academic – book

Download Cambridge Practice Test for IELTS 15 – academic – CD

Download Cambridge Practice Test for IELTS 15 – academic – General Training

Cambridge Practice Test for IELTS 16

Download Cambridge Practice Test for IELTS 16 – book

Download Cambridge Practice Test for IELTS 16 – CD

Click to download all books for IELTS tests

Click to see how to download  

 

Xem bộ IELTS_Get_Ready_for_IELTS_Pre-Intermediate A2+ học thi Ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Complete_4.0-5.0 học thi Ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Complete_5.0-6.5 học thi Ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Complete_6.5-7.5 học thi Ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_for_Academic_Purposes_5.5_6.5 học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_focus_on_IELTS_New_Edition học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Objective_Intermediate học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Objective_Advanced học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Reading_and_Writing học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Speaking_and_Listening học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Expert_Ielts_5_Coursebook_4.0 học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Baron_How_to_prepare_for_Ielts học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Achieve_2_5.5_7.5 học thi ielts click vào gia su

Xem bộ IELTS_Collins_for_Exams học thi ielts (bộ này rất hay nhé) click vào gia su

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ