ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi IELTS – Stimulation Test

Stimulation Test book gives IELTS students an great opportunity to learn more about the IELTS tests, and practise their English skills. In addition, Stimulation Test book helps IELTS students have perfect preparations for IELTS tests, pass the exams with flying colours as well.

Stimulation Test book includes:

  • 10 Academic IELTS Practice Tests
  • 2 General IELTS Practice Tests
  • Tapescripts and Answer Keys.

Stimulation Test sẽ tạo cho những thí sinh thi IELTS một cơ hội tuyệt vời để biết thêm về bài thi, và luyện tập những kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi IELTS. Ngoài ra, Stimulation Test book còn giúp cho những thí sinh có được sự chuẩn bị hoàn hảo cho những kỳ thi, cũng như là lấy được điểm cao.

Các bài tests trong cuốn sách này được cung cấp một cách chi tiết và đa dạng bài thường xuất hiện trong bài thi IELTS. Dựa trên các đề đã ra thi, các bài test được mô phỏng thêm ra giúp các bạn ôn luyện tốt cho bài thi. Simulation Test phù hợp cho những bạn muốn lấy IELTS từ 5.0 trở lên.

Sách có 14 bài test và được chia thành hai phần là Academic (10 test) và General (2 test). Cuối sách có phần Tapescripts and Answer Keys để các bạn đối chiếu sau khi đã làm bài.

Stimulation Test

Download ielts simuation tests

Download ielts simuation tests_audio

Download ielts simuation tests_Listening

 

Click to see IELTS Practice Tests

Click to see how to download

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ