ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi IELTS – Succeed in IELTS Listening and Vocabulary

Succeed in IELTS Listening and Vocabulary is a very useful and helpful book for IELTS learners:

  • This book helps IELTS candidates improve their Listening skills in IELTS and at the same time learn new Vocabulary.
  • It consists of 10 theme-based units that deal with all the different Listening IELTS exam tasks. At the end of the book there is a complete IELTS Listening Practice Test.
  • A full-colour IELTS Listening Exam Guide analysing all the different task types of the Listening Section is also included.

Succeed in IELTS Listening and Vocabulary  trang bị kiến thức cho bạn từ mảng Vocabulary, yếu tố cấu thành nên mọi ngôn ngữ. Giúp bạn làm chủ tốt được từ vựng, sau đó đưa bạn đi dần vào những bài Listening cụ thể, để bạn tập làm quen với việc nghe. Những gì cuốn sách trang bị cho bạn, về mảng IELTS Listening và Vocabulary không chỉ hữu ích cho bài thi nghe, mà còn giúp ích cho các bài thi liên quan tới 3 kĩ năng còn lại (Writing, Reading và Speaking).

 

Download Succeed in IELTS Listening and Vocabulary with answer keys

Download Succeed in IELTS Listening and Vocabulary with answer keys-CD

 

Click to download all books for IELTS listening

Click to see how to download

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ