ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi IELTS – Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary is very useful and helpful for IELTS learners:

  • All the common IELTS topics are covered
  • It includes an IELTS Speaking exam guide analysing the IELTS Speaking section part by part.
  • It consists of 10 Units in which all the different IELTS Speaking parts are dealt with. The theme of the units are the same with the ones of the Succeed in IELTS Reading & Vocabulary book.
  • Each units includes a complete IELTS Speaking section

Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary trang bị kiến thức cho bạn từ mảng Vocabulary, yếu tố cấu thành nên mọi ngôn ngữ. Giúp bạn làm chủ tốt được từ vựng, sau đó đưa bạn đi dần vào những chủ đề Speaking cụ thể, để bạn tập làm quen vào dần dần có thể bắt đầu nói được. Những gì cuốn sách trang bị cho bạn, về mảng IELTS Speaking và Vocabulary không chỉ hữu ích cho bài thi nói, mà còn giúp ích cho các bài thi liên quan tới 3 kĩ năng còn lại (Writing, Reading và Listening).

 

Download Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

Download Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary_keys

Download Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary Audio

 

Click to download all books for IELTS speaking

Click to see how to download

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ