ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi TOEIC – Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi TOEIC – Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition được viết bởi tác giả Lin Lougheed, đây là bộ luyện thi TOEIC đạt được trình độ khá cao trong tiếng anh. Với Tài liệu luyện thi TOEIC này bạn có thể tự học thông qua những chủ điểm ngữ pháp, kỹ năng nghe, kỹ năng làm bài theo format mới của kỳ thi TOEIC. với bộ tài liệu này bạn có thể vượt qua Toeic 600 thậm chí có thể đạt 900 nhé, sách đầy đủ key , audio cho các bạn tự học.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – student book

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – CD Menu (Hướng dẫn sử dụng CD)

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Listening Comprehension Practice CD1

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Listening Comprehension Practice CD2

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Listening Comprehension Practice CD3

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Listening Comprehension Review CD4

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Practice Test 1 – CD5

Download Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition – Practice Test 2 – CD6

 

Xem BARRON ‘S 600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC 3RD EDITION 

Xem STARTER TOEIC 3RD EDITION luyện thi toeic trình độ sơ cấp

Xem Collins Skills for the Toeic Test luyện thi Toeic 300

Xem Big Step TOEIC 1 sơ cấp 400 – 500

Xem Target Score for the NEW TOEIC 2nd Edition 

Xem Hackers TOEIC luyện Toeic từ cơ bản đến nâng cao

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13