LISTENING

Tài liệu – More Step By Step Listening 3

More Step by Step Listening is a three-level integrated listening and speaking series for students ranging from pre-intermediate to upper-intermediate. The series is aimed at helping learners improve their listening comprehension and speaking ability through a variety of skill based activities. Contemporary and informative theme-based units are used to motivate students and provide interesting topics for class discussions. More Step By Step Listening follows a format that lets students practice their skills in both everyday and academic situations.

Bộ sách gồm 3 cuốn phù hợp với các cấp độ từ A2-B2. Những bài nghe nói nhằm mục đích giúp cho người học cải thiện khả năng nghe hiểu và nói của mình thông qua những kỹ năng được dựa trên những hoạt động cơ bản. Các bài học dựa trên những chủ đề tức thời mang lại những thông tin hữu ích và đồng thời cũng cung cấp những chủ để thú vị để thảo luận. More Step by Step Listening được thiết kế để giúp người học thực tập những kỹ năng của mình cả trong những tình huống hàng ngày lẫn trong học thuật.

Click to see how to download

More Step By Step Listening 3

Download More_Step_by_Step_Listening_3_Student_s_Book

Download More_Step_by_Step_Listening_3_Student_s_Book_CD1

Download More_Step_by_Step_Listening_3_Student_s_Book_CD2

Download MSB3_Dictation_Eng

Download MSBS3_AnswerKey_Eng

Download MSBS3_Script_Eng

Download MSBS3_Teacher

 

Click to see More Step By Step Listening 1

Click to see More Step By Step Listening 2

 

Xem Listening Activities luyện nghe cơ bản

Xem Timesaver Elementary Listening nghe trình độ cơ bản

Xem Timesaver Intermediate Listening luyện nghe trình độ intermediate

Xem Listening Collins Intermediate luyện nghe trình độ B1

Mời các bạn xem các bộ tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem English vocabulary in use luyện từ vựng cực hay

Xem English Collocation in Use bộ trợ luyện thi Ielts-Toeic rất hay

Xem English Idioms in Use luyện thành ngữ tiếng Anh thi Ielts – Toeic

Xem English Phrasal Verbs in Use hướng dẫn luyện 1000 Phrasal Verbs thông dụng

Xem Test Your  English Vocabulary in Use luyện từ vựng cực hay

Xem Test Your Vocabulary sách thực hành từ vựng rất hay

Xem Tree or Three luyện từ vựng phát âm trình độ cơ bản

Các bạn thấy hay thì share link facebook nhé