Books for Children

Tài liệu – Sunburst Primary 3

Sunburst is for children to enjoy activities with the guide of teachers and accompanied by other students in classes. Students will explore interesting topics that will provide them with a lot of opportunities to develop their language skills and gradually be able to speak English more naturally and fluently.

In every Sunburst level, there are games, information about other cultures, and amusing reading selections. Moreover, students will have chances to share their own experiences and create great products while they are using English as a second language.

Sunburst là bộ sách dành cho trẻ em cấp 1 và cấp 2 được xuất bản 2018, bao gồm những hoạt động mà đi kèm với sự hướng dẫn của giáo viên cũng như là được các học sinh khác tham gia vào. Các học sinh sẽ khám phá những chủ đề thú vị mà sẽ cung cấp nhiều cơ hội để phát triển những kỹ năng ngôn ngữ của học sinh và dần dần học sinh sẽ có thể nói tiếng Anh tự nhiên và trôi chảy hơn.

Trong mỗi cấp độ của bộ Sunburst, có những trò chơi, thông tin về các văn hóa khác, và nhiều bài đọc thú vị. Hơn nữa, học sinh sẽ có cơ hội để chia sẻ những trải nhiệm của mình, và tạo ra những sản phẩm tuyệt vời trong khi sử dụng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai.

password : giasuvina.com.vn

Sunburst Primary 3

Download sunburst primary 3_Reader’s Book

Download sunburst primary 3_teacher’s guide

 

Click to download Sunburst Primary & Secondary all levels

Click to see how to download

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH VÀ XEM CÁC VIDEO DẠY TIẾNG ANH NHÉ