ENGLISH for CHILDREN

Super Simple Phonics – sách nghe nói tiếng Anh cho trẻ

This collection of super simple, super fun ABC songs! This series uses easy-to-learn songs with basic vocabulary to introduce the letters and sounds of the alphabet to very young learners. It’s the alphabet made simple…Super Simple!

Super Simple Phonics là bộ giáo trình hướng dẫn luyện nghe và phát âm cho trẻ do NXB Knock Knock English phát hành năm 2008. Đây là ấn phẩm được đông đảo phụ huynh lựa chọn vì nó giúp tạo sự phát âm chuẩn xác cho trẻ sau này.

Super Simple Phonics bao gồm các nội dung:

– 26 bài hát theo ký tự Alphabet

– 26 bài học Audio thích hợp cho trẻ luyện tiếng Anh ở nhà hoặc trên lớp học

 Super Simple Phonics gồm:

– luyện phát âm

– chữ cái có thể in để trẻ luyện tiếng Anh

– Flashcards

– Hoạt động giảng dạy

– Thẻ từ vựng

– ôn tập

– Trò chơi câu cá Bảng chữ cái

– Chỉ dẫn phương pháp dạy

Click to see how to download

Super Simple Phonics

Download Super_Simple_Phonics_Workbook

Download Super_Simple_Phonics_MP3_Audio

Download Super_Simple_Phonics-Songs

Download Super_Simple_Phonics-Support

 

Click to see more listening for children