SGK Tiếng Anh 11 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ trọn Bộ Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm là sách học sinh, do nhà xuất bản giáo dục việt nam tổ chức biên soạn theo chương trình thí điểm Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật với nhà xuất bản Pearson. Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên 2 kĩ năng nghe và nói. Với các bài học gần gũi và giáo dục.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Download Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm – Tập 1

Download Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm – Tập 1 Audio

Download Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm – Tập 2

Download Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm – Tập 2 Audio

 

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm 2017-2018

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu ôn tập tiếng Anh Lớp 10 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 10

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 thí điểm – bản word