SGK Tiếng Anh 12

Tài liệu tiếng Anh Lớp 12 – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 theo chương trình chuẩn. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 giúp các em tiếp tục làm quen với tiếng Anh, đồng thời giúp các em luyện tập 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú đa dạng, để đánh giá xem chương trình thí điểm cải tiến như thế nào so với chương trình cũ nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 – Sách học

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 – Sách học Listening audio

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 – Sách học Reading audio

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 – Sách học Listening tapescripts

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 12 – Sách học nâng cao

 

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 12

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 12

Xem Bài tập tiếng Anh theo từng chuyên đề thi THPT

Xem Bộ đề và luyện thi Tốt Nghiệp THPTQG tiếng Anh 12

Xem Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 12

Xem Đề thi học kỳ tiếng Anh Lớp 12

Xem Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng tiếng Anh Lớp 12

Mời các bạn xem tài liệu tiếng anh khác

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10

Xem Tài liệu ôn tập và kiểm tra Lớp 10

Xem  Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 11

Mời các bạn xem tài liệu khác

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao Toán Lớp 12 thi THPT

Xem Bài tập Ngữ Văn Lớp 12

Xem Tài liệu ôn thi Vật Lý THPTQG

Xem Bài bồi dưỡng và nâng cao Hóa Học Lớp 12 thi THPT