Đề Thi HK 2 Tiếng Anh 3 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 3 năm 2017-2018

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 3 thí điểm 2017-2018 có file nghe gồm những đề thi mới nhất, giúp các bạn ôn tập học kỳ, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới nhé, đề thi có file nghe luôn cho các bạn và thầy cô tham khảo nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 3 thí điểm 2017-2018

Download 10 Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 3 – Năm 2017-2018- có audio – Phần 1 (Đề 1->Đề 5)

Download 10 Đề thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 3 – Năm 2017-2018- có audio – Phần 2 (Đề 6->Đề 10)

 

Xem bộ Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem bộ Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3 mới 

Xem bộ Bài tập tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm

Xem bộ Đề thi Học Kỳ I tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi IOE tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới

Xem bộ Em học giỏi tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem bộ Giáo án tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 3 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem các tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 3

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 3