ENGLISH for CHILDREN

Tài liệu – The Word Wizard Book

The Word Wizard by Cathryn Falwell will definitely be loved by readers who love words and creating new words from old words. The main character, Anna, is intrigued by the letters in her cereal. She soon begins making new words starting with “wand”. She then encounters a little boy who is lost, and together, they find him safety with the power of words. With Anna’s word wizardry skills they go through a stream in a canoe. They ride horses and then a cart. When they encounter a beast, they easily transform him into a basket….

The Word Wizard is more suited to 2nd and 3rd graders, but 1st graders might enjoy trying to make new words from old ones.

The Word Wizard, tác giả bộ sách là Cathryn Falwell, chắc chắn sẽ được các bạn nhỏ yêu thích bởi cách mà trẻ tạo ra các từ vựng mới cũng như cũ. Nhân vật chính trong bộ sách là Anna,  bị thu hút  bởi những ký tự trong tô ngũ cốc của cô ta. Cô ta nhanh chóng bắt đầu tạo ra những từ mới bằng cây đũa thần. Sau đó, cô ta gặp phải một cậu bé đang bị lạc. Họ bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng nhau…

The Word Wizard thích hợp cho những trẻ lớp 2 hoặc 3, nhưng học sinh lớp 1 có thể sẽ thích cố tạo ra những từ mới từ những từ cũ.

Click to see how to download

The Word Wizard Book

Download the word wizard’s book of adjectives

Download the word wizard’s book of adverbs

Download the word wizard’s book of homonyms

Download the word wizard’s book of nouns

Download the word wizard’s book of prefixes and suffixe

Download the word wizard’s book of synonyms and antonym

Download the word wizard’s book of verbs

 

Click to download vocabulary books for children