Drama

Turf Turf 1985-Drama comedy-English sub- A good teeny film

Director: Fritz Kiersch

Writers: Jette Rinck (screenplay by), Greg Collins O’Neill (story by)

Stars: James Spader, Kim Richards, Paul Mones

Plot: At the start of his senior year in high school, Morgan’s father has lost his company, so the family moves from Connecticut, where they’ve been in the yacht club, to an apartment in the San Fernando Valley. Morgan has grown up in the shadow of his high-achieving older brother, and he seems to have a knack for getting into trouble. He also has a stubborn streak, so when he finds himself attracted to Frankie, the girlfriend of the leader of a local gang of youthful thugs, he can’t stop himself from pushing her for a relationship. The thug thinks of Frankie as his property and sees the cool, urbane Morgan as dead meat. Is this a struggle to the death?

Khi bắt đầu năm học cấp ba, cha của Morgan đã mất công ty, vì vậy gia đình anh chuyển từ Connecticut, nơi họ đã ở trong câu lạc bộ du thuyền, đến một căn hộ ở Thung lũng San Fernando. Morgan đã lớn lên trong cái bóng của người anh trai có thành tích cao của mình, và anh ta dường như có một sở trường lgặp rắc rối. Anh ta cũng có một nét bướng bỉnh, vì vậy khi thấy mình bị thu hút bởi Frankie, bạn gái của thủ lĩnh của một nhóm côn đồ trẻ tuổi ở địa phương, anh ta không thể ngăn mình đẩy cô ta vào một mối quan hệ. Tên côn đồ nghĩ Frankie là tài sản của mình và coi Morgan ngầu đời như thịt chết. Đây có phải là một cuộc đấu tranh đến chết?

CLICK TO SEE MORE DRAMA FILMS TO STUDY ENGLISH