Animation-cartoon

A Turtle Tale Sammy’s Adventure 2010-Animation-English Sub

In 2001, Sammy, a Green sea turtle, hatches on a deserted beach and while trying to climb up a sand slope is caught by a seagull. He manages to escape along with another hatchling sea turtle named Shelly who was caught by another seagull. Sammy falls onto an old raft and gets carried into the open ocean, losing Shelly. Later he befriends a leatherback hatchling named Ray. The two friends grow up together. One day Ray shows Sammy his new found Octopus friend Slim, but they are forced to take shelter from an oil spill, caused by an oil tanker shipwreck. After the raft collapses, Sammy and Ray are caught in trawler nets and separated. Hours later, Sammy is thrown back into the sea, but is revived by a dolphin…

Năm 2001, Sammy, một con rùa biển xanh, nở trên một bãi biển hoang vắng và trong khi cố gắng trèo lên một dốc cát thì bị một con hải cẩu bắt. Anh ta trốn thoát cùng với một con rùa biển mới nở tên là Shelly mà đã bị một con hải cẩu khác bắt. Sammy rơi xuống một chiếc bè cũ và được đưa vào đại dương mênh mông, và lạc mất Shelly. Sau đó, anh kết bạn với một chú chó con lông xù tên Ray. Hai người bạn lớn lên cùng nhau. Một ngày nọ, Ray cho Sammy thấy người bạn Octopus mới được tìm thấy của anh ta, nhưng họ buộc phải trú ẩn để thoát khỏi một vụ tràn dầu bị gây ra bởi một vụ đắm tàu ​​chở dầu. Sau khi chiếc bè sụp đổ, Sammy và Ray bị mắc vào lưới kéo và tách ra. Vài giờ sau, Sammy bị ném trở lại biển, nhưng được một con cá heo hồi sinh…

CLICK TO SEE MORE CARTOONS TO STUDY ENGLISH