BÀI HỌC TIẾNG ANH

Using the passive (cách sử dụng passive)

USING THE PASSIVE

(cách sử dụng passive)

The passive được sử dụng trong văn nói và viết khi

1.Chúng ta không biết người nào hay cái gì đã làm điều đó

My wallet has been stolen.

(= Someone has stolen my wallet.)

(cái ví của tôi đã bị lấy cắp. = ai đó đã lấy cắp cái ví của tôi.)

That house was bought two years ago.

(= Someone bought that house two years ago.)

(Cái nhà đó đã được mua cách đây 2 năm.)

2. Hành động quan trọng hơn là người thực hiện nó

New rules will be introduced next year.

(= They will introduce new rules next year.)

(những quy định mới sẽ được đưa ra vào năm tới.)

3. Người hay cái gì thực hiện hành động đó quá hiển nhiên (hầu như mọi người đều biết)

The robbers have been arrested.

(mấy tên cướp đó đã bị bắt rồi. – hiển nhiên là bị bắt bởi cảnh sát)

Chúng ta có thể dùng by + người/vật  nếu thông tin về chủ ngữ thực hiện hành động đó là quan trọng. (xác định được chủ ngữ thực hiện hành động.)

The robbers have been arrested by the policemen.

(= The policemen have arrested the robbers.)

(mấy tên cướp đó đã bị bắt bởi những người cảnh sát đó.)

            By sẽ đứng sau nơi chốn và trước thời gian.     

He was seen at the bookstore by my neighbour yesterday.

(= My neighbour saw him at the bookstore yesterday.)

(Anh ta đã bị bắt gặp tại tiệm sách đó bởi người hàng xóm của tôi hôm qua.)

—————————–

 

Exercises of using the passive      

Change the following passive sentences to active sentences

1. This car was made in Germany.

            They made this car in Germany.

2. A new building will be built next month.

                                                           

3. English is taught in every school in our country.

                                                           

4. His music was performed at the concert last week.

                                                           

5. The final football match is being televised all over the world.

                                                           

6. A good song was sung beautifully. It was written by Kitaro.

                                                           

7. The Mekong River is visited by thousands of visitors every year.

                                                           

8. Paper was invented by the Chinese over 2000 years ago.

                                                           

9. The winning goal was scored in the final by the captain.

                                                           

10.The money of the robbery has been found in a dustbin by a street cleaner today.

                                                           

Link xem đáp án bài tập Using the passive (cách sử dụng passive)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu