ENGLISH for CHILDREN

Word Families By Little Fox – Học đánh vần bằng video

Word Family series helps students learn ʺfamiliesʺ of words that appear frequently in English. Each episode introduces a new word family, with a simple, easy-to-read story. As they learn and practice word families, readers quickly build vocabulary and fluency.

Little Fox là chương trình học tiếng Anh online mặc dù rất phổ biến nhưng được coi khá mới mẻ và vì mới cho nên Little Fox được thiết kế với những đặc điểm có thể tối đa hoá việc tự dạy tiếng Anh tại nhà cho trẻ so với những chương trình học tiếng Anh cổ điển khác (VD: let’s go, English go go). Khác với Reading Eggs, Star Fall hay Raz-Kid- là những chương trình dạy học đọc cho trẻ bản ngữ (online reading program), Little Fox là chương trình thiết kế riêng cho trẻ học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 theo phương pháp immersion, tức là cha mẹ không cần phải giỏi tiếng Anh để dạy con.

Với Word Family của Little Fox, chỉ cần học thuộc bảng âm của chữ cái tiếng Anh (gọi là Phonics alphabet), bé đã có thể phát âm chuẩn tất cả các từ đơn giản có cấu trúc CVC (nguyên âm – phụ âm – nguyên âm) như cat (k-a-)t, bat (b-a-t), mud (m-ă-d)…

 

Click to see more listening books for children