STT Tên tài liệu
1 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi
2 Ladybird bộ truyện tiếng Anh cho thiếu nhi ở cấp độ cơ bản
3 Oxford Dominoes truyện tiếng Anh cực hay ở cấp độ thiếu nhi, cơ bản