BÀI HỌC TIẾNG ANH

Danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)

DANH TỪ SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC

(IRREGULAR PLURAL NOUNS)

Các danh từ đếm được nếu muốn chuyển từ số ít (một) sang số nhiều (từ hai trở lên) thì thêm s/es

a chair (một cái ghế)               chairs (nhiều cái ghế)

an apple (một trái táo)             apples (nhiều trái táo)

a box (một cái hộp)                 boxes (nhiều cái hộp)

Link xem cách thêm s/es

Tuy nhiên có một số các danh từ không tuân theo quy tắc thêm s/es

 1. Danh từ có dạng số nhiều khác với dạng ở số ít

a man              men     (nhiều người đàn ông)

a woman         women   (nhiều phụ nữ)

a child              children (nhiều trẻ em)

an ox               oxen    (nhiều con bò)

a mouse          mice    (nhiều con chuột)

a louse             lice       (nhiều con rận, chí)

a foot               feet      (nhiều bàn chân)

a goose           geese (nhiều con ngỗng)

a tooth             teeth    (nhiều cái răng)

 1. Một số danh từ kết thúc bằng ‘o’,một số thì thêm ‘es’, một số thì thêm ‘s, còn một số thì thêm ‘shayesđều được

an echo           echoes (tiếng vang lại)

a hero              heroes (anh hùng)

a potato           potatoes (khoai tây)

a tomato          tomatoes (cà chua)

******

an auto            autos   (xe hơi)

a kilo                kilos     (kg)

a memo           memos (bản thông báo)

a photo            photos (bức hình)

a piano            pianos (đàn piano)

a radio             radios (đài phát thanh)

a solo               solos    (bản độc tấu)

a soprano        sopranos (giọng hát cao nhất trong dàn nhạc)

a studio            studios (phòng để quay phim, chụp hình)

a tattoo            tattoos (hình xăm)

a video             videos (băng hình)

a zoo               zoos    (sở thú)

*****

a mosquito      mosquitos/ mosquitoes           (con muỗi)

a tornado         tornados/ tornadoes                (cơn bão)

a volcano        volcanos/ volcanoes               (núi lửa)

a zero              zeros/ zeroes                          (số không)

 1. Một số các danh từ kết thúc bằng f hay fe thì được đổi thành ves

a calf               calves             (bắp chân)

a half               halves             (một nửa)

a knife             knives             (con dao)

a leaf               leaves             (chiếc lá)

a life                lives                 (cuộc sống, sinh mạng)

a loaf               loaves             (ổ, bắp cuộn)

a self               selves              (bản chất, bản thân)

a shelf             shelves            (cái kệ)

a thief              thieves            (tên trộm)

a wolf              wolves             (con sói)

a scarf             scarves/scarfs (khăn quàng)

 1. Một số danh từ kết thúc bằng f thì thêm s

a belief             beliefs             (tín nhiệm, tin tưởng)

a chief             chiefs              (sếp, người lãnh đạo)

a cliff               cliffs                (vách, dốc đứng)

a roof               roofs                (mái nhà)

 1. Một số danh từ số ít hay số nhiều vẫn không thay đổi

a fish               fish                  (con cá)

a deer              deer                 (con hươu)

a means          means             (phương cách)

a series            series               (loạt, chuỗi)

a sheep           sheep              (con cừu)

a species         species            (loài sinh vật)

 1. Một số các danh từ được vay mượn từ những ngôn ngữ khác nên dạng số nhiều cũng  có dạng của ngôn ngữ đó

a criterion                    criteria            (tiêu chuẩn)

a phenomenon            phenomena    (hiện tượng)

a cactus                      cacti/cactuses (cây xương rồng)

a stimulus                    stimuli                        (tác nhân kích thích)

a syllabus                    syllabi/syllabuses (chương trình học)

a formula                     formulae/formulas (công thức)

a vertebra                    vertebrae        (đốt sống)

an analysis                  analyses         (bản phân tích)

a basis                         bases              (cơ sở)

a crisis                         crises              (cuộc khủng hoảng)

a hypothesis                hypotheses    (giả thuyết)

an oasis                       oases              (ốc đảo)

a parenthesis               parentheses   (dấu ngoặc đơn)

a thesis                        theses             (luận văn, luận án)

an appendix                appendices/appendixes (phụ lục)

an index                      indices/indexes (mục lục)

a bacterium                 bacteria          (vi khuẩn)

a curriculum                curricula         (chương trình giảng dạy)

a datum                       data                 (dữ liệu, mẩu tin)

a medium                    media              (phương tiện truyền thông)

a memorandum          memoranda   (bản ghi nhớ, thư báo tin)

————————————-

Exersices of irregular plural nouns

Write the plural form of the following nouns

(hãy viết dạng số nhiều của những danh từ sau)

 1. Child                children
 2. Box                  boxes
 3. Mouse                        
 4. House                         
 5. Monkey                      
 6. Woman                      
 7. Fox                             
 8. Goose                        
 9. School                        
 10. Sheep                         
 11. Car                             
 12. Series                         
 13. Glass                          
 14. Leaf                            
 15. Singer                         
 16. Echo                           
 17. Potato                         
 18. Analysis                      
 19. Boss                           
 20. Photo                          
 21. Laptop                        
 22. Hypothesis                 
 23. Door                           
 24. Curriculum                 
 25. Tomato                       
 26. Phenomenon             
 27. Fridge                         
 28. Stimulus                     
 29. Cactus                        
 30. Medium                      

link xem đáp án bài tập Danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu