ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu Common mistakes at Ket, Pet and FCE giáo trình tổng hợp lỗi sai

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Common mistakes at Ket, Pet and FCE giáo trình tổng hợp lỗi sai phổ biến trong kỳ thi CEFR Cambridge, đây là tài liệu khá hay và bổ ích cho các bạn muốn luyện thi A2, B1, B2 nhé, có đầy đủ key cho các bạn tự học ở nhà cũng như ở trường.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Common mistakes at Ket, Pet and FCE

Download Common mistakes at Ket

Download Common mistakes at Pet

Download Common mistakes at Fce

 

Xem Tài liệu luyện thi PET – đề thi mẫu mới PET bản 2020

Xem Tài liệu luyện thi KET – đề thi mẫu mới KET bản 2020

Xem Tài liệu luyện thi PET – Cambrige English Preliminary 1-8

Xem Tài liệu học thi PET – Nhiều bộ sách luyện thi PET hay 

Xem Bộ đề luyện thi PET mới – Succeed in Cambridge PET – 10 Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary 2017

Xem Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1

Xem Destination B1 (Grammar and Vocabulary) with answer key thi B1

Xem Check Your Vocabulary for Pet and Pet Vocabulary List

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Các bạn thấy hay thì share link facebook nhé