ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi PET – Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Tài liệu luyện thi PET – Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020, sang năm 2020 bài thi PET có thêm những thay đổi ở các phần thi như Reading, Writing, Listening and Speaking, không còn giống như bản cũ nữa.

Có cả đề thi mẫu PET bản mới nhất 2020 cho các bạn tham khảo để biết cách thức bài thi PET trong tương lai là như thế nào, có đầy đủ file nghe, answer key, tape script cho các bạn tham khảo xem đề thi mới 2020 có gì khác so với những năm trước nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020

Download The changes of B1 Preliminary for school in 2020

 

Sample exam – B1 Preliminary for school 2020 (Đề thi mẫu PET mới 2020)

Download Đề thi mẫu PET mới 2020

 

Xem Tài liệu luyện thi PET – Cambrige English Preliminary 1-8

Xem Tài liệu học thi PET – Nhiều bộ sách luyện thi PET hay 

Xem Bộ đề luyện thi PET mới – Succeed in Cambridge PET – 10 Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary 2017

Xem Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1

Xem Destination B1 (Grammar and Vocabulary) with answer key thi B1

Xem Check Your Vocabulary for Pet and Pet Vocabulary List

Xem Tài liệu luyện thi PET – PET Testbuilder with Answer Key

Xem Tài liệu luyện thi PET – PET Result luyện thi B1

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu