ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi PET – PET Result with Answer Key thi B1

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi PET – PET Result with Answer Key thi B1, đây là bộ tài liệu luyện thi rất hay dành cho các bạn muốn luyện thi Pet (B1), tài liệu giúp các bạn luyện tập 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc và viết.

Tài liệu PET Result đầy đủ student book, student book audio, student book keys, audioscripts, workbook, workbook audio, speaking and writing booklet, tests, teacher’s DVD (Video dạy học)

Pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

C

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

PET Result

Download PET Result – Student book

Download PET Result – Student book CD

Download PET Result – Workbook

Download PET Result – Workbook CD

Download PET Result – Tests

Download PET Result – Teacher Resource Pack (Audioscripts, SB keys, Dictionary for exam, Speaking and writing as booklet)

 

Xem Tài liệu luyện thi PET – Cambrige English Preliminary 1-8

Xem Tài liệu học thi PET – Nhiều bộ sách luyện thi PET hay 

Xem Bộ đề luyện thi PET mới – Succeed in Cambridge PET – 10 Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary 2017

Xem Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1

Xem Destination B1 (Grammar and Vocabulary) with answer key thi B1

Xem Check Your Vocabulary for Pet and Pet Vocabulary List

Xem Tài liệu luyện thi PET – PET Testbuilder with Answer Key

Xem Tài liệu luyện thi PET – đề thi mẫu mới PET bản 2020

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu