ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi TOEIC – Target Toeic trình độ 500 trở lên

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Target Toeic , giáo trình luyện thi Toeic này gồm 12 bài học, 1 bài thi mẫu và phần hỗ trợ gồm có lời đọc và phần đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập gồm có phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp. Target Toeic là cuốn sách phù hợp với các bạn luyện thi Toeic trình độ 500 nhé

ass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Target Toeic

Download Target Toeic – Student book

Download Target Toeic – Student book Audio

 

Xem STARTER TOEIC 3RD EDITION luyện thi toeic trình độ sơ cấp

Xem Developing skills for the Toeic Test trình độ 300-500

Xem TOEIC Analyst luyện thi Toeic 500-700

Tài liệu Toeic khác

Xem BARRON ‘S 600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC 3RD EDITION 

Xem Collins Skills for the Toeic Test luyện thi Toeic 300

Xem Big Step TOEIC 1 sơ cấp 400 – 500

Xem Target Score for the NEW TOEIC 2nd Edition 

Xem Hackers TOEIC luyện Toeic từ cơ bản đến nâng cao

Xem Longman Preparation Series for the New TOEIC Test – Advanced Course 4 Edition luyện Toeic 600-900

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13