Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm dành cho giáo viên

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các thầy cô Giáo án môn tiếng Anh lớp 3 thí điểm sẽ giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian soạn giáo án môn tiếng Anh lớp 3, được soạn thảo theo chương trình học của Bộ GD & ĐT, nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa. Mời quý thầy cô và các bạn tải trọn bộ giáo án lớp 3 dưới đây về tham khảo.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới Chưa Giao

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Giáo án tiếng Anh Lớp 3 thí điểm

Download Giáo_án_tiếng_Anh_Lớp_3_Theo_Tuần_Lớp

Download Giáo_án_tiếng_Anh_Lớp_3_Cả_năm

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Sách_Giáo_Viên

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Phân_phối chương_trình_dạy_và_học

 

Xem bộ Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem bộ Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3 mới 

Xem bộ Bài tập tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm

Xem bộ Đề thi Học Kỳ I tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi IOE tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới

Xem bộ Em học giỏi tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 3

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 3 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem các tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 3

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 3