SGK Tiếng Anh 3 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Bộ sách giáo khoa “Tiếng Anh Lớp 3 thí điểm ” là sách học sinh, do nhà xuất bản giáo dục việt nam tổ chức biên soạn theo chương trình thí điểm Tiếng anh Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật với nhà xuất bản Macmillan. Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên 2 kĩ năng nghe và nói. Với các bài học gần gũi và giáo dục.

Gia sư Vina xin chia sẻ trọn bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 mới gồm sách giáo khoa, sách giáo viên, Audio nghe, sách bài tập, file hình.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Tập_1

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Tập_2

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Tập_1_Audio

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Tập_2_Audio

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_File_hình_Tập_1

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_File_hình_Tập_2

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Sách_Giáo_Viên

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Sách_bài_tập

Download Sách_giáo_khoa_tiếng_Anh_Lớp_3_Thí_điểm_Phân_phối chương_trình_dạy_và_học

 

Xem bộ Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem bộ Bài tập tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm

Xem bộ Đề thi Học Kỳ I tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi IOE tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới

Xem bộ Giáo án tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem bộ Em học giỏi tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 3

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 3 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem các tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 3

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 3