Bài Tập Tiếng Anh 3 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm – Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ tới các bạn, các phụ huynh, các em nhỏ bộ Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3  thí điểm theo đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. Bộ sách được biên soạn theo chương trình tiếng Anh tiểu học do Bộ GD và ĐT ban hành

Bộ sách giúp các em ôn tập từ vựng và các mẫu câu trong từng đơn vị bài học của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3. Hy vọng với bộ sách này giúp các em củng cố lại kiến thức và đạt hiệu quả trong việc học tiếng Anh

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 3 thí điểm

Download Vở_luyện_từ_và_mẫu_câu_tiếng_Anh_Lớp_3_mớiTập_1

Download Vở_luyện_từ_và_mẫu_câu_tiếng_Anh_Lớp_3 mới_Tập_2_P1

Download Vở_luyện_từ_và_mẫu_câu_tiếng_Anh_Lớp_3 mới_Tập_2_P2

 

Xem bộ Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem bộ Bài tập tiếng Anh Lớp 3 Thí Điểm

Xem bộ Đề thi Học Kỳ I tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem bộ Đề thi IOE tiếng Anh Lớp 3 chương trình mới

Xem bộ Giáo án tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem bộ Em học giỏi tiếng Anh Lớp 3 mới

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 3

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 3 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem các tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 3

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 3