Đề Thi HK 2 Tiếng Anh 4 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 4 năm 2017-2018

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 4 thí điểm năm 2017-2018 đầy đủ file nghe, đây là những đề thi của những năm gần nhất theo chương trình mới thí điểm tiếng Anh Lớp 4, có file nghe luôn, Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 4 thí điểm năm 2017-2018

Download 10 đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 4 năm 2017-2018 – có audio – phần 1 – Đề 1-5

Download 10 đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 4 năm 2017-2018 – có audio – phần 2 – Đề 6-10

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm

Xem Đề thi Học Kỳ I Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Giáo án tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Sách Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 7 Mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 4

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 4