Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm – Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Gia sư Vina xin chia sẻ Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 theo chương trình thí điểm mới của BGD nhé, gồm 14 bài luyện thi IOE dành cho các bạn tiểu học, rất nhiều đề thi cho các em nhỏ ôn luyện, có đầy đủ file nghe,  có luôn toán bằng tiếng anh cho các bạn thi IOE luôn nhé, cho các em học tập luôn nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4

Download Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 – Tập 1

Download Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 – Tập 1 Audio 

Download Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 – Tập 2

Download Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 – Tập 2 Audio

Download IOE tiếng Anh Lớp 4 – nhiều tài liệu hay bản word

Download Luyện Violympic Toán bằng tiếng Anh Lớp 4

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm

Xem Đề thi Học Kỳ I Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Sách Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 7 Mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 4

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 4