Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020, đây là những tài liệu được biên soạn gần nhất và mới nhất cho các em học sinh lớp 9 củng cố lại kiến thức cơ bản cũng như nâng cao, cũng như luyện tập hàng trăm bài tập, đề thi, để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 môn tiếng anh được kết quả tốt nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020

Download 30 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án năm 2019-2020Bản Word

Download 50 đề ôn thi vào lớp 10 có đáp án- bản word

Download ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019-2020NGUYỄN THỊ CHI

Download bài tập ôn luyện vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2019-2020

Download Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019-2020

Download Ngữ pháp trọng tâm ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh 2019-2020

Download Công Phá 8+ môn tiếng Anh Đề Thi Tuyển Sinh vào Lớp 10 – Bùi Văn Vinh

Download 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh 2019 – Trang Anh – Tập 1

Download 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh 2019 – Trang Anh – Tập 2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 Trường Chuyên

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 các năm HCM

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 trường chuyên các năm HCM

Xem Đề thi và kiểm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm 2017-2018

Xem Đề thi thử vào 10 tiếng Anh năm 2019-2020

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Ôn tập kiểm tra và thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu