BÀI HỌC TIẾNG ANH

Using By, With and For to express who, how and why (Dùng By, with và for để diễn tả who, how và why)

USING BY, WITH AND FOR TO EXPRESS WHO, HOW AND WHY

(Dùng By, with và for để diễn tả who, how và why)

 1. By

            Dùng với câu bị động (passive) để chỉ người hay vật làm hành động đó.

The vase was broken by my brother.

(Cái bình bị vở bởi em trai tôi.)

The power has been cut off by the electricity company.

(Điện đã bị cắt bởi công ty điện lực.)

Dùng by + V-ing để cho thấy thứ gì đó được thực hiện như thế nào

He broke the door by hitting it with a big hammer.

(Hắn phá cái cửa bằng cách đập nó bằng một cái búa bự.)

She got in my house by breaking a window.

(Cô ta đã vào nhà tôi bằng cách làm vỡ một cái cửa sổ.)

 1. With + noun : sử dụng một dụng cụ để làm việc gì.

He broke the door with a big hammer.

(Hắn phá cửa bằng một cây búa bự.)

I usually cover my face with a face mask.

(Tôi thường che mặt mình bằng một cái khẩu trang.)

 1. For + V-ing/ noun

            Giải thích cho mục đích của một dụng cụ hay một vật nào đó

Pens are usually for writing, not for colouring.

(Viết thì thường để viết, không phải là để tô màu.)

Keep the first aid kit for emergencies.

(Hãy giữ một bộ sơ cứu cho những trường hợp khẩn cấp.)

            Giải thích lý do cho một việc gì đó

They thanked him for saving their lives.

(Họ đã cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng họ.)

He came here for the test.

(Anh ta đến đây vì bài kiểm tra đó.)

————————————–

Exercises of using by, with, and for to express who, how, and why

Fill in the blanks with the prepositions: by, with, or for

 1. The car was driven     a little boy.
 2. They are studying        their exams.
 3. My little sister often draws       a small stone.
 4. I need some coins       washing clothes.
 5. They earn money        washing clothes.
 6. He is lifting the heavy box       one hand.
 7. They communicate each other           tapping on the tables.
 8. My mom is going to supermarket        food.
 9. The deaf talk to each other      the silent language of gestures.
 10. We need some food    tonight.

Link xem đáp án bài tập Using By, With and For to express who, how and why

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu