BÀI HỌC TIẾNG ANH

Using verbs of perception (cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)

USING VERBS OF PERCEPTION

(cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)

Verbs of perception là những động từ thường liên quan đến giác quan của con người: nhìn, nghe, cảm nhận, và ngửi

Verbs of perception + object (noun) + V-ing/simple form (nguyên mẫu)

I saw my little sister walk on the street yesterday.

I saw my little sister walking on the street yesterday.

(Tôi thấy em gái tôi đi bộ trên phố hôm qua.)

Cả 2 câu trên dùng walking/walk thì nghĩa đều giống nhau, hầu như nghĩa không khác nhau là mấy

He heard something run on the roof.

He heard something running on the roof.

(Anh ta nghe thấy thứ gì đó chạy trên mái nhà.)

Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong một số trường hợp nhất định thì dùng V-ing hay simple form sẽ có nghĩa khác nhau một chút

When I walked into my house, I heard my brother singing a song aloud in the bathroom.

(Khi tôi bước vào trong nhà, tôi nghe thấy em trai tôi đang hát to lên một bài hát trong        phòng tắm. – nghe được bài hát đó ở giữa chừng.)

I heard Swift Taylor sing the song last night.

(Tôi nghe Swift Taylor hát bài đó đó tối qua. – nghe hết bài từ đầu đến cuối.)

Some common verbs of perception

see = nhìn thấy – không có chủ ý nhìn nhưng vẫn đập vào mắt mình

look at = nhìn vào – nhìn có chủ ý

watch = nhìn theo dõi

notice = chú ý đến, để ý đến

observe = quan sát

hear = nghe thấy – không có chủ ý nghe những âm thanh vẫn đập vào tai

listen to = lắng nghe – có chủ ý

feel = cảm thấy

smell = ngửi thấy

I can smell something burning in this room.

(Tôi có thể ngửi thấy thứ gì đó đang cháy trong căn phòng này.)

————————————–

Exercises of using verbs of perception

Complete the sentences below, using the more appropriate form (either simple or –ing) of verbs in parentheses

  1. The guard observes every suspicious-looking person (come) come into the bank.
  2. Last Saturday I took my son to his football game, and I watched him (play)            the game.
  3. When I walked through the park, I saw some children (play)            hide-and-seek.
  4. Do you see Sophia (talk)        to a good-looking man so intimately in the café?
  5. Last night, I watched a stranger (open)          your car, (get) get in, and (drive)         away.
  6. When I suddenly turned back, I saw a waiter (stare)             at us.
  7. When I woke up last night, I heard someone (call)                for help outside.
  8. I heard them (call)                   my name 3 times for the register.
  9. When I got home, I could the people next door (sing)            , and (talk)                    very noisily.
  10. Do you smell something (burn)          in this house?

link xem đáp án bài tập Using verbs of perception (cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu.