STT Tên tài liệu
1 Tài liệu What’s on Activity Book Bài tập thực hành tiếng Anh cho các em nhỏ
2 Tài liệu Spelling Made Fun Workbook bài tập thực hành tiếng Anh cho trẻ
3 Tài liệu Oxford Activity Book for Children Sách bài tập tiếng Anh dành cho thiếu nhi