Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm – Bộ sách em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ tới các bạn nhỏ bộ sách Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 theo chương trình thí điểm, bộ sách giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức và nâng cao khả nâng tiếng Anh nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Download Sách Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 tập 1 

Download Sách Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 tập 1 audio

Download Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 tập 2

Download Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 tập 2 Audio 

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm

Xem Đề thi Học Kỳ I Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Giáo án tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 7 Mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 4

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 4