Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm – Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các thầy cô Tài liệu giáo viên tiếng Anh lớp 4 thí điểm gồm nhiều tài liệu tham khảo và làm tư liệu giảng dạy dành cho giáo viên tiếng anh lớp 4 chương trình thí điểm, thầy cô tham khảo nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tài liệu giáo viên tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Download Giáo án tiếng Anh Lớp 4 thí điểm theo từng Unit 

Download Giáo án tiếng Anh Lớp 4 thí điểm cả năm

Download Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng anh lớp 4

Download Ôn tập kiểm đánh giá năng lực tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

Download Ôn tập kiểm đánh giá năng lực tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

Download Phân phối chương trình tiếng anh lớp 4 

Download Sách giáo viên tiếng anh lớp 4 thí điểm

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 4 Thí Điểm

Xem Đề thi Học Kỳ I Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Đề thi Học Kỳ II tiếng Anh Lớp 4 chương trình mới đầy đủ file nghe

Xem Sách Em học giỏi tiếng Anh Lớp 4 mới

Xem Vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Tuyển tập đề thi Violympic tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng tiếng Anh lớp 4 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 4 thí điểm

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 4 theo chương trình thí điểm

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 3 Thí điểm

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem 85 bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 6 mới

Xem Ôn tập tiếng Anh Lớp 7 Mới

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7 Cũ

Mời các bạn xem tài liệu khác

Xem Đề thi và kiểm tra Toán Lớp 4

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Việt Lớp 4