Ôn Tập Tiếng Anh 9 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm – Ôn tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình thí điểm gồm đề cương ôn tập tiếng Anh Lớp 9 HK1, HK2, ôn tập lại các dạng bài tập Lớp 9, ôn tập tổng hợp lại ngữ pháp từ vựng để thầy cô chuẩn bị cho các em thi học kỳ tốt hơn nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 Mới theo chương trình thí điểm

Download Đề cương ôn tập tiếng Anh Lớp 9 Mới – HK 1

Download Đề cương ôn tập tiếng Anh Lớp 9 Mới – HK 2

Download Bài tập câu điều kiện tiếng Anh Lớp 9 Mới

Download Bài tập từ loại tiếng Anh Lớp 9 Mới (có key)

Download Bài tập viết lại câu tiếng Anh Lớp 9 Mới

Download Hướng dẫn làm bài tập biến đổi từ tiếng Anh Lớp 9 Mới

Download Tổng hợp ngữ pháp và bài tập viết lại câu tiếng Anh Lớp 9 Mới

Download ôn tập tiếng Anh Lớp 9 Mới theo từng chuyên mục – HK2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 Trường Chuyên

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 các năm HCM

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 trường chuyên các năm HCM

Xem Đề thi và kiểm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm 2017-2018

Xem Đề thi thử vào 10 tiếng Anh năm 2019-2020

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Ôn tập kiểm tra và thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu