Tài liệu

Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm – Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình thí điểm gồm sách giáo viên tiếng Anh theo chương trình thí điểm, giáo án , kế hoạch dạy thêm, phân phối chương trình dạy tiếng Anh lớp 9 thí điểm, sách hướng dẫn thi trắc nghiệm đạt kết quả cao qua các kỳ thi, mời thầy cô tham khảo các tài liệu này

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình thí điểm

Download Sách giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm – Tập 1

Download Sách giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm– Tập 2

Download Giáo án tiếng Anh Lớp 9 thí điểm – Cả năm

Download Phân phối chương trình tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Download Kế hoạch dạy thêm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Download Bí Quyết trắc nghiệm tiếng Anh

Download Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 9 – tập 1

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 Trường Chuyên

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 các năm HCM

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 trường chuyên các năm HCM

Xem Đề thi và kiểm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm 2017-2018

Xem Đề thi thử vào 10 tiếng Anh năm 2019-2020

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Ôn tập kiểm tra và thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu