Ôn Tập Tiếng Anh 9 Mới

Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm – Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm theo chương trình mới của BGD. Gồm những chủ đề thi nói tiếng Anh lớp 9 thí điểm, đề cương ôn tập speaking HK1, HK2, cho thầy cô và các bạn tham khảo ôn tập trọng tâm giúp các em làm bài thi tốt hơn nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Download Hướng dẫn thi nói tiếng Anh lớp 9 thí điểm – Học kỳ 1

Download Hướng dẫn thi nói tiếng Anh lớp 9 thí điểm – Học kỳ 2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 Trường Chuyên

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 các năm HCM

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 trường chuyên các năm HCM

Xem Đề thi và kiểm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm 2017-2018

Xem Đề thi thử vào 10 tiếng Anh năm 2019-2020

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Ôn tập kiểm tra và thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu