ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu FCE Result do Oxford xuất bản, bộ tài liệu này dành cho các bạn luyện thi B2 do 2 tác giả Paul A Davies & Tim Falla chuyên viết sách dành cho thanh thiếu niên, như thường lệ các sách luyện thi B2 thường tập trung vào 4 kỹ năng nghe nói đọc viết và FCE Result cũng như thế, đây là bộ tài liệu học thi FCE khá hay và đáng xem nhé

password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

 

 

 

 

 

FCE Result

Download FCE Result – Student book

Download FCE Result – Student book CD1

Download FCE Result – Student book CD2

Download FCE Result – Workbook with key

Download FCE Result – Workbook CD

Download FCE Result – Teacher book

Download FCE Result – Writing & Speaking Assessment Booklet

Download FCE Result – Using a dictionary for exams

 

 

Click to download all books for first-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First for Schools Trainer

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Ready for First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate Masterclass

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Use of English Collection 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé