ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015, đây là ấn bản thứ 3 do Pearson xuất bản, First Expert 3 Edition 2015 là tài liệu luyện thi FCE bao gồm 12 Module, mỗi module các bạn sẽ được luyện tập các bài test sát với các đề thi bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói đọc viết

First Expert 3rd Edition for 2015 đầy đủ Coursebook, Course book CD, Student Resource book, Student Resource book CD, Student Resource book keys, Teacher Resource book, Test book, Test book CD (có audioscript).

Các bạn tham khảo bộ luyện thi FCE chất lượng này nhé

Password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Download First Expert 3 Edition 2015 – Coursebook

Download First Expert 3 Edition 2015 – Coursebook CD

Download First Expert 3 Edition 2015 – Student Resource book

Download First Expert 3 Edition 2015 – Student Resource book CD

Download First Expert 3 Edition 2015 – Student Resource book key

Download First Expert 3 Edition 2015 – Teacher Resource book

Download First Expert 3 Edition 2015 – Test Book

Download First Expert 3 Edition 2015 – Test Book CD

 

Click to download all books for first-B2

Click to see how to download

 

Các Tài liệu FCE hay khác

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn truy cập vào website trung tâm gia sư vina để tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi KET, PET hay và chất nhé