ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Objective First-4th Edition

First Certificate in English (FCE) là một trong những chứng chỉ quan trọng và phổ biến trong hệ thống chứng chỉ của Cambridge. Chứng chỉ này được công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên thế giới. Có chứng chỉ FCE, bạn sẽ chứng minh được bản thân có đủ năng lực để sống và làm việc một cách độc lập ở các quốc gia nói tiếng Anh hay tham gia các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Hiểu được vai trò và nhu cầu về chứng chỉ này, OBJECTIVE FCE đã được biên soạn để giúp người đọc tiếp cận và làm quen với bài thi lấy chứng chỉ này thông qua từng trang sách.

Ngay từ đầu, format của bài thi chứng chỉ FCE được đưa ra để người học hiểu và nắm bắt được những vấn đề chủ chốt cần chú ý trong bài thi. Tiếp đó, phần nội dung bài thi sẽ được thể hiện qua từng chủ đề (Topic) . Ở mỗi chủ đề, người học sẽ biết được nội dung cần chú trọng (Lesson Focus), các kỹ năng làm bài thi (Exam Skills), chủ điểm ngữ pháp (Grammar) và từ vựng (Vocabulary).

Chắc chắn rằng sau khi “tu luyện” thành công OBJECTIVE FCE bạn sẽ dễ dàng vượt qua kì thi FCE.

 

password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Objective FCE 4 Edition (bản mới nhất)

Download Objective FCE 4 Edition – Student book

Download Objective FCE 4 Edition – Workbook

Download Objective FCE 4 Edition – Student book CD

Download Objective FCE 4 Edition – Workbook CD

 

 

Click to download all books for first-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé