ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary For First Certificate

Gia sư vina giới thiệu trọn bộ tài liệu Vocabulary For First Certificate được phân chia theo các chủ đề thường gặp trong kỳ thi FCE với các bài tập phát triển từ vựng cũng như ứng dụng các từ vựng này trong các bài tập được trích ra từ đề thi FCE ở tất cả các bài thi Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bằng cách này, người học không học từ vựng một cách thuần túy mà ứng dụng ngay trong việc ôn tập kỳ thi tiếng Anh quan trọng này

password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

 

Vocabulary For First Certificate

Download Vocabulary For First Certificate – book

Download Vocabulary For First Certificate – CD

 

Click to download all vocabulary books for FCE-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé