ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition đầy đủ key cho các bạn tự học luôn nhé, bộ tài liệu này gồm 8 bài test thực hành đủ 4 kỹ năng giúp bạn làm quen với các dạng bài thi , giúp bạn đạt kết quả cao khi thi chứng chỉ B2 nhé

password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Download FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition – Student book

Download FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition – Student book Audio

Download FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition – Audio scripts 

 

Click to download all books for first practice tests-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Use of English Collection 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé