ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First: Use of English Collection 2015

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First: Use of English Collection 2015, đây là bộ tài liệu tổng hợp các bài tests luyện thi FCE của nhiều sách luyện thi FCE gồm 4 phần mỗi phần là 123 bài tests, rất nhiều bài tập hay của các sách luyện thi nổi tiếng trong bộ tài liệu này, có luôn đáp án cho các bạn ôn luyện, các bạn tham khảo nhé

Password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First: Use of English Collection 2015

Download Cambridge English First: Use of English Collection 2015 – Part 1

Download Cambridge English First: Use of English Collection 2015 – Part 2

Download Cambridge English First: Use of English Collection 2015 – Part 3

Download Cambridge English First: Use of English Collection 2015 – Part 4

 

Click to download all books for first practice tests-B2

Click to see how to download

 

Các Tài liệu FCE hay khác

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn truy cập vào website trung tâm gia sư vina để tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi KET, PET hay và chất nhé