ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First Masterclass for 2015

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First Masterclass for 2015 do Oxford xuất bản, đây là bộ học thi FCE rất hay và hiệu quả, gồm 12 unit có các bài test thực hành các kỹ năng nghe nói, đọc và viết sát với đề thi thật, tài liệu giúp các bạn chuẩn bị và trang bị kiến thức đầy đủ để các bạn tự tin qua các kỳ thi FCE nhé, tài liệu đầy đủ, sách học , sách bài tập, file nghe và đáp án luôn nhé.

Password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First Masterclass for 2015

Download Cambridge English First Masterclass for 2015 – Student book

Download Cambridge English First Masterclass for 2015 – Student book CD1

Download Cambridge English First Masterclass for 2015 – Student book CD2

Download Cambridge English First Masterclass for 2015 – Workbook

Download Cambridge English First Masterclass for 2015 – Workbook key

 

Click to download all books for first-B2

Click to see how to download

 

Tài Liệu FCE Khác

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu