ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 with key do National Geographic xuất bản, đây là bộ luyện thi FCE (B2) được cập nhật full đầy đủ bản mới nhất từ năm 2015 gồm 8 bài tests, tài liệu luyện thi rất hay giúp các bạn đạt điểm cao và tự tin trước các kỳ thi FCE nhé, có đầy đủ audio, key giúp các bạn tự học luôn nhé.

Password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

 

Tài liệu luyện thi FCE – Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015

Download Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 – part 1 – student book

Download Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 – part 2 – student book

Download Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 – student book CD1

Download Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 – student book CD2

Download Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 2-2015 – student book CD3

 

Click to download all books for first practice tests-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Essentials Practice Test-Cambridge English First 1-2015

Tài Liệu FCE Khác

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu