ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition for FCE-B2-MacMillan

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition – B2 luyện ngữ pháp từ vựng B2, đây là bộ luyện ngữ pháp và từ vựng rất hay dành cho các bạn luyện thi B2, tài liệu gồm 24 unit với các chủ đề ngữ pháp khác nhau, mỗi unit các bạn sẽ được ôn tập lý thuyết và các bài tập vận dụng đi kèm cùng với thực hành từ vựng, ngoài ra còn có các đề thi để các bạn luyện tập.

password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Tài liệu luyện thi FCE – Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition – B2

Download Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition – B2 – Student book

Download Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition – B2 – Teacher book

 

Click to download all grammar books for Frist-B2

Click to see how to download

 

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Xem Tài liệu luyện thi Toefl – Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Xem Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015