ENGLISH EXAM BOOKS

Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 2 for revised exam from 2015

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 2 for revised exam from 2015 đây là 1 trong những bộ luyện thi ôn tập FCE mới nhất, sát với đề thi FCE nhất, tài liệu Cambridge English First 2 for revised exam from 2015 có 4 bài kiểm tra chính thức (Test 5-Test 8) từ hội đồng thi Cambridge sát với đề thi thật, giúp các bạn luyện thi FCE hiệu quả, ngoài ra còn có key để các bạn có thể kiểm tra lại kết quả khi làm bài, bộ tài liệu này giúp các bạn nắm vững cách thức thi FCE như thế nào, sách có đầy đủ book , audio, key cho các bạn tham khảo nhé.

Password giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Cambridge English First 2 for revised exam from 2015

Download Cambridge English First 2 for revised exam from 2015 – Student book

Download Cambridge English First 2 for revised exam from 2015 – Student book CD

 

Click to download all books for first practice tests-B2

Click to see how to download

 

Xem Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Cambridge English First 3 for revised exam from 2018

Các Tài liệu FCE hay khác

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Bộ Đề thi FCE mới nhất Successful 10 FCE Practice Tests

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Vocabulary for First Certificate

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

các bạn thấy hay thì share link facebook nhé